FAQs Complain Problems

७५/७६

प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको न्युनतम रोज्गरिकमा संग्लग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारेको सुचना तथा बेरोजगार दर्ताको लागि दिने निबेदन फारम

दस्तावेज: