FAQs Complain Problems

आ.व २०७४/७५ को कार्यशैलीलै तपाईले के भन्नु हुन्छ?

राम्रो लाग्यो |
40% (27 votes)
ठीकै लाग्यो |
10% (7 votes)
धेरै सुधार गर्नु पर्ने छ |
50% (34 votes)
Total votes: 68