FAQs Complain Problems

आ.व २०७४/७५ को कार्यशैलीलै तपाईले के भन्नु हुन्छ?

राम्रो लाग्यो |
31% (10 votes)
ठीकै लाग्यो |
9% (3 votes)
धेरै सुधार गर्नु पर्ने छ |
59% (19 votes)
Total votes: 32