FAQs Complain Problems

आ.व २०७४/७५ को कार्यशैलीलै तपाईले के भन्नु हुन्छ?

राम्रो लाग्यो |
30% (8 votes)
ठीकै लाग्यो |
7% (2 votes)
धेरै सुधार गर्नु पर्ने छ |
63% (17 votes)
Total votes: 27