FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधिहरु

ईमेल फोन नं

कृष्ण प्रसाद शर्मा

अध्यक्ष

cp.barengmun@gmail.com (९७७) ९८५७६२२५५१

दिलिप कुमार पुन

उपाध्यक्ष

गुप्त प्रसाद काला थापा

वडा अध्यक्ष

९८४९६८३३११

जन बहादुर खत्री

सदस्य

भुमा सर्किनी

दलित महिला सदस्य

९८६७२६३४६८

बिष्णुमाया मगर्नी

महिला सदस्य

९८०५१७३४६६

गंगा क्षेत्री सुनार

दलित महिला सदस्य

९८०६१७१४५५

इन्द्र बहादुर खत्री

सदस्य

९८६७२४७२२१

छत्र बहादुर थापा

सदस्य

९८६९०६६२२२

बिष्न बहादुर सुनार

सदस्य

मनदेवी खत्री

महिला सदस्य

९८४०५०२०८१

नर बहादुर सुनार

दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य

९८४४७७६३८०

देव बहादुर सुनार

दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य

९८६७४१२१२९

मेख बहादुर छन्त्याल आले

सदस्य

९८४६०६४८७०

दिपा सुनार

दलित महिला सदस्य

९८४३५१४६८४

धनपति शर्मा

सदस्य

९८६८३३७३१८

पृथी बहादुर पुन

सदस्य

९८४४७४७१२०

राज कुमारी खत्री

महिला सदस्य

९८६६८५९१४९

गंगा देवी बिक थापा

दलित महिला सदस्य

९८६७७६५५३९