FAQs Complain Problems

समाचार

जन प्रतिनिधिहरु

ईमेल फोन नं

कृष्ण प्रसाद शर्मा

अध्यक्ष

cp.barengmun@gmail.com ९८५७६२२५५१

दिल कुमारी पुन

उपाध्यक्ष

९८४७६८३०६०

नरसेङ पुन

वडा अध्यक्ष

९८०५१७१७३८

गुप्त प्रसाद काला थापा

वडा अध्यक्ष

९८४९६८३३११

लिल बहादुर खत्री

वडा अध्यक्ष

९८६७०१८८३२

अमर बहादुर शेरपुजा

वडा अध्यक्ष

९८६७७७७६२८

जन बहादुर खत्री

सदस्य

पवित्रा पुन

महिला सदस्य

९७४५०३४५६२

भुमा सर्किनी

दलित महिला सदस्य

९८६७२६३४६८

बिष्णुमाया मगर्नी

महिला सदस्य

९८०५१७३४६६

गंगा क्षेत्री सुनार

दलित महिला सदस्य

९८०६१७१४५५

इन्द्र बहादुर खत्री

सदस्य

९८६७२४७२२१

छत्र बहादुर थापा

सदस्य

९८६९०६६२२२

बिष्न बहादुर सुनार

सदस्य

मनदेवी खत्री

महिला सदस्य

९८४०५०२०८१

नर बहादुर सुनार

दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य

९८४४७७६३८०

देव बहादुर सुनार

दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य

९८६७४१२१२९

अमृता परियार

दलित महिला सदस्य

९८४६६१३६२२

मेख बहादुर छन्त्याल आले

सदस्य

९८४६०६४८७०

रन बहादुर क्षेत्री पौडेल

सदस्य

९८४७५४०८४८

दुर्गा कार्की थापा क्षेत्री

महिला सदस्य

९८६७६२३१७२

दिपा सुनार

दलित महिला सदस्य

९८४३५१४६८४

धनपति शर्मा

सदस्य

९८६८३३७३१८

पृथी बहादुर पुन

सदस्य

९८४४७४७१२०

राज कुमारी खत्री

महिला सदस्य

९८६६८५९१४९

गंगा देवी बिक थापा

दलित महिला सदस्य

९८६७७६५५३९

अमृत गौतम

सदस्य

९८४७५८७२६१