FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
बैकुण्ठ पौडेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन शाखा cao.barengmun@gmail.com 9857632328
रामचन्द्र शर्मा अधिकृत छैंठौ योजना/प्रशासन शाखा ramchandra.barengmun@gmail.com 9840802229
पदम बहादुर थापा लेखापाल लेखा padam.barengmun@gmail.com ९८४७६२४९२५
हिरा थापा रोजगार संयोजक hira.barengmun@gmail.com ९८४३२४१३५६
गोकुल शर्मा अधिकृत छैंठौ लेखा शाखा gokul.barengmun@gmail.com 9847621519
येज्ञ प्रसाद न्यौपाने श्रोत व्यक्ति, शिक्षा शिक्षा शाखा ९८४७७१९४२७
मिलन श्रीस राना खरिदार योजना / प्रशासन शाखा milan.barengmun@gmail.com 9847740505
प्रेम बहादुर थापा हमाल लेखापाल लेखा शाखा 9857688999
नेत्र प्रसाद शर्मा प्रा.सहायक, पशु सेवा पशु ९८५७६२३२०७
चन्द्रकान्त कुमार भुज प्रा.सहायक, कृषी सेवा कृषी chandrakantbhooj123@gmail.com ९८६७८५७५६७
अनकलाल शर्मा सव इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा anak.barengmun@gmail.com
यज्ञ प्रसाद न्यौपाने श्रोत व्यक्ति, शिक्षा
तम बहादुर खत्री ना.सु वडा सचिब(वार्ड नं ४,५) ९७५६७००५२६
इन्द्र प्रसाद आचार्य वडा सचिव ward3.barengmun@gmail.com 9847713393
सुमन पराजुली सव इन्जिनियर sumanparajuli.barengmun@gmail.com 9846162570
पिताम्बर सुबेदी कम्प्युटर अपरेटर लघु उद्धम विकास शाखा प्रमुख peetambar.barengmun@gmail.com 9846781734
जुद्द बहादुर पुन असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर ९८४७६२००९९
मेघ बहादुर भुजेल मगर खरिदार 9804172379md@gmail.com 9867152235
बिष्णु चालिसे प्रशासन सहायक (चौंथो) chalisebishnu42@gmail.com 9849405083
देवी तिवारी प्रशासन सहायक (चौंथो) ९८४७७५७६७२
सूचना खत्री कृषि ९८६८१५९६०२
किसान खत्री कार्यालय सहयोगी वडा नं ४ ९८६७७७००२६