FAQs Complain Problems

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
चैत्र महिनाको प्रगति प्रतिवेदन (शाखा र वडा) ८०/८१ 04/23/2024 - 21:44 PDF icon चैत्र महिनाको प्रगति_.pdf
फागुन महिनाको प्रगति प्रतिवेदन (शाखा र वडा) ८०/८१ 03/17/2024 - 13:08 PDF icon फागुन प्रतिवेदन २०८०-०८१.pdf
माघ महिनाको प्रगति प्रतिवेदन( शाखा र वडा) ८०/८१ 02/19/2024 - 21:05 PDF icon माघ प्रतिवेदन.pdf
पौष महिनाको प्रतिवेदन (शाखा र वडा) ८०/८१ 01/18/2024 - 20:08 PDF icon पौष महिनाको प्रतिवेदन(शाखा र वडा).pdf
मंसिर महिनाको प्रतिवेदन(शाखा र वडा) ८०/८१ 01/18/2024 - 18:40 PDF icon मंसिर महिनाको प्रतिवेदन(शाखा र वडा).pdf
कार्तिक महिनाको प्रतिवेदन(शाखा र वडाको) ८०/८१ 01/18/2024 - 17:29 PDF icon कात्तिक महिनाको प्रतिवेदन(शाखा र वडा).pdf
असोज महिनाको प्रतिवेदन(शाखा र वडा) ८०/८१ 01/18/2024 - 16:09 PDF icon असोज मासिक प्रतिवेदन (शाखागत).pdf
भाद्र महिनाको प्रतिवेदन( शाखा र वडा) ८०/८१ 01/18/2024 - 12:12 PDF icon मासिक प्रतिवेदन भाद्र.pdf
वडागत मासिक प्रगति प्रतिवेदन-२०८० साउन ८०/८१ 08/29/2023 - 14:16 PDF icon वडागत साउन प्रगति रिपोर्ट.pdf
श्रावण, भाद्र र असोजको शाखागत प्रगति प्रतिवेदन-२०७९-८० ७९-८० 11/29/2022 - 11:01 PDF icon शखागत प्रगति प्रतिवेदन-२०७९-८० पहिलो चौमासिक.pdf