FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
माैसमी कामदार व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ ७९-८० 05/16/2023 - 12:27 PDF icon मौसमी कामदार व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९.pdf
घरमा प्रसूति शून्य गाउँपालिका घोषणा पूर्व तयारी कार्यक्रम कार्यबिधि,२०७९ ७९-८० 04/09/2023 - 13:22 PDF icon घरमा प्रसुती शुन्य गाउँपालिका घोषणा पूर्व तयारी कार्यक्रम.pdf
बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 04/09/2023 - 13:21 PDF icon बाल अधिकार संरक्षण र संर्वद्धन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९.pdf
बरेङ गाउँपालिकाको सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०७८ ७९-८० 04/09/2023 - 13:19 PDF icon समावेशी नीति (1).pdf
बरेङ गाउँपालिका सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८ ७८/७९ 04/09/2023 - 13:18 PDF icon सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
बरेङ गाउँपालिका सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८ ७९-८० 04/09/2023 - 13:18 PDF icon सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
बरेङ गाउँपालिका स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन/संचालन कार्यविधि-२०७८ ७९-८० 04/09/2023 - 13:17 PDF icon स्थानीय तह स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठनs soft copy.pdf
स्थानीय तहको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागितासम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७९-८० 04/09/2023 - 13:16 PDF icon स्थानीय तहको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागितासम्बन्धी कार्यविधि २०७८.pdf
लेखा समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 04/09/2023 - 13:15 PDF icon स्थानीय लेखा समिति कार्यविधि २०७९ (1).pdf
स्थानीय बीउ बैंक कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी प्रक्रिया, २०७९ ७९-८० 04/09/2023 - 12:48 PDF icon बिउ बैंक.pdf

Pages