FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बरेङ गाउँपालिका आन्तरिक राजस्व सुधार कार्ययोजना- २०७९ ७९-८० 04/09/2023 - 11:16 PDF icon RIAP-BARENG-D2 - final.pdf
लैंगिंक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति २०७९ ७९-८० 04/09/2023 - 11:11 PDF icon GESI S - BARENG - RMUN - D5 - FINAL.pdf
आ.व. २०७९/८० को पहिलो चौमासिकको सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण ७९-८० 11/27/2022 - 10:47 PDF icon final सूचना विवरण २०७९ पहिलो त्रैमासिक.pdf
लैंगिंक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण प्रतिवेदन आ.व. २०७९/८० ७९-८० 10/29/2022 - 08:41 PDF icon GESI-AR-BARENG-RMUN-2078-79 - D4 - FINAL.pdf
बरेङ गाउँपालिका शैक्षिक पार्श्वचित्र - २०७८ ७८/७९ 01/28/2022 - 12:06 PDF icon cover page setup.pdf final for website.pdf
प्रथम आवधिक विकास योजना (२०७८/७९ देखि २०८२/८३) ७८/७९ 01/27/2022 - 19:35 PDF icon Final PDP Bareng .pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम तयार गरिएको सूचनाको विवरण (मिति- २०७८/०४/०१ देखि २०७८/६/२९ सम्म) ७८/७९ 11/11/2021 - 16:38 PDF icon final सूचना विवरण २०७८ पहिलो त्रैमासिक.pdf
सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार तथा शिक्षा तथा शिक्षा सम्बन्धि कानून निर्माण सुचाव कार्यशालाबाट पारित सार्वजनिक शिक्षा सुधार सम्बन्धि घोषणा-पत्र, २०७६ ७६/७७ 12/24/2019 - 17:00 PDF icon घोषना पत्र.pdf
उपभोक्ता समितिको लागि सहयोगी पुस्तिका ७५/७६ 10/04/2018 - 14:07 PDF icon उपभोक्ता समितिको लागि सहयोगी पुस्तक.pdf
गरिव घरपरिवार पहिचान सवर्वेक्षण २०७० मा अाधारित पीएमटी विधिद्वारा बरेङ गाउँपालिकामा पहिचान भएका गरिव घरिवारहरुको सूची  ७५/७६ 08/28/2018 - 17:48 PDF icon garib pariwarko suchi.pdf