FAQs Complain Problems

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम तयार गरिएको सूचनाको विवरण (मिति- २०७८/०४/०१ देखि २०७८/६/२९ सम्म)

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: