FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा तथ्याङ्क: २०७९-८० ८०/८१ Sunday, March 20, 2022 - 12:14
आ.व. २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिकमा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको विवरण ७८/७९ Sunday, March 20, 2022 - 12:13 PDF icon दोस्रो चौमासिक २०७८-७९.pdf
आ.व. २०७८/७९ को पहिलो त्रैमासिक भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको विवरण ७८/७९ Sunday, March 20, 2022 - 12:12 PDF icon पहिलो चौमासिक २०७८-७९.pdf
आ.व. २०७७/७८ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ७८/७९ Sunday, August 1, 2021 - 10:43 PDF icon तेसो चौमासिक २०७७-७८.pdf, PDF icon दोस्रो चौमासिक - २०७७-७८.pdf, PDF icon पहिलो चौमसिक २०७७-७८.pdf
आ.ब. २०७६/७७ अन्तर्गत पहिलो चौमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिहरुको नामावली तथा विवरण ७६/७७ Thursday, October 24, 2019 - 12:02 PDF icon ward1.pdf, PDF icon ward2.pdf, PDF icon ward3.pdf, PDF icon ward4.pdf, PDF icon ward5.pdf
आ.व २०७५/०७६ को पहिलो किस्ता सामाजिक सरुक्षा भत्ता पाउने नामावली विवरण ७५/७६ Tuesday, October 23, 2018 - 09:08 PDF icon ward1.pdf, PDF icon ward2.pdf, PDF icon ward4.pdf, PDF icon ward5.pdf, PDF icon ward3.pdf
२०७४/७५ को तेस्रो चौमासिकमा भत्ता पाउनेहरुको नामावोली विवरण ७४/७५ Monday, July 30, 2018 - 16:10 PDF icon ward1.pdf, PDF icon ward2.pdf, PDF icon ward3.pdf, PDF icon ward4.pdf, PDF icon ward5.pdf