FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०७९-८० को घटनादर्ता सम्बन्धी घुम्ती सेवा ८०/८१ Tuesday, March 5, 2024 - 15:32 PDF icon 5.3 घुम्ति सेवा.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोस्रो त्रैमासिक २०८०-०८१ ८०/८१ Tuesday, January 23, 2024 - 10:35 PDF icon दोस्रो त्रैमासिक भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण.pdf
सामाजिक सुरक्षा तर्फको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन ८०/८१ Thursday, January 18, 2024 - 19:58 PDF icon पञ्जिकरण अर्धवार्षिक प्रतिवेदन.pdf
आ.व. २०७९-०८० मा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको एकमुष्ट विवरण ७९-८० Thursday, January 4, 2024 - 12:50 PDF icon सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पहिलो त्रैमासिकको विवरण-२०८०-८१ ८०/८१ Monday, October 30, 2023 - 16:00 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता.pdf
सामाजिक सुरक्षा तथ्याङ्क: २०७९-८० ८०/८१ Sunday, March 20, 2022 - 12:14
आ.व. २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिकमा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको विवरण ७८/७९ Sunday, March 20, 2022 - 12:13 PDF icon दोस्रो चौमासिक २०७८-७९.pdf
आ.व. २०७८/७९ को पहिलो त्रैमासिक भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको विवरण ७८/७९ Sunday, March 20, 2022 - 12:12 PDF icon पहिलो चौमासिक २०७८-७९.pdf
आ.व. २०७७/७८ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ७८/७९ Sunday, August 1, 2021 - 10:43 PDF icon तेसो चौमासिक २०७७-७८.pdf, PDF icon दोस्रो चौमासिक - २०७७-७८.pdf, PDF icon पहिलो चौमसिक २०७७-७८.pdf
आ.ब. २०७६/७७ अन्तर्गत पहिलो चौमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिहरुको नामावली तथा विवरण ७६/७७ Thursday, October 24, 2019 - 12:02 PDF icon ward1.pdf, PDF icon ward2.pdf, PDF icon ward3.pdf, PDF icon ward4.pdf, PDF icon ward5.pdf

Pages