FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तहको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागितासम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 10/28/2021 - 16:28 PDF icon स्थानीय तहको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागितासम्बन्धी कार्यविधि २०७८.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण नीति ७८/७९ 10/28/2021 - 16:28 PDF icon लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण नीति(1).pdf
मेलमिलाप कार्यसञ्चालन कार्यविधि,२०७८ ७८/७९ 10/28/2021 - 16:27 PDF icon मेलमिलाप कार्यसञ्चालन कार्यविधि,२०७८.pdf
टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 10/28/2021 - 16:26 PDF icon टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 10/28/2021 - 16:26 PDF icon आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यविधि २०७८.pdf
अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 10/28/2021 - 16:25 PDF icon अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
गाउँपालिका करार शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ ७८/७९ 08/29/2021 - 11:57 PDF icon गाउँपालिका करार शिक्षक व्यवस्थान कार्यवाधि २०७७.pdf
गाउँपालिका अध्यक्ष शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ ७८/७९ 08/22/2021 - 20:05 PDF icon गाउँपालिका अध्यक्ष शैक्षिक सुधार कार्यान्वयन कार्यविधि pdf.pdf
स्थानीय राजपत्र ७४/७५ 09/25/2018 - 10:17 PDF icon राजपत्र.pdf
बरेङ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५ ७४/७५ 08/30/2018 - 14:48 PDF icon बिनियोजन ऐन.pdf

Pages