FAQs Complain Problems

कोभिड-१९ बिशेष कार्यक्रम अडियो रेकर्ड

कोभिड-१९ बिशेष कार्यक्रम अडियो रेकर्डको Episodes हरु

Episode 1

वडा नं. ५ को Covid-19 रोकथाम गतिबिधि

 

Episode 2

वडा नं. ४ को Covid-19 रोकथाम गतिबिधि

Episode 3

गा.पा. अध्यक्ष श्री कृष्ण प्रसाद शर्मा बाट बिशेष सम्बोधन तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश थापाबाट कोभिड-१९ अन्तर्क्रिया बिशेष

Episode 4

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश थापाबाट राहत वितरणको मोडालिटीबारे जानकारी दिंदै

Episode 5

वडा नं. २ हुग्दिशिरमा Covid-19 रोकथाम गतिबिधि

Episode 6

राहत वितरण सम्बन्धि गतिबिधि

Episode 7

वडा नं. १ धुल्लुबाँस्कोट Covid-19 रोकथाम गतिबिधि

Episode 8

इलाका प्रहरी बरेङ डांडा, प्रहरी इन्चार्जसंग अन्तर्क्रिया

Episode 9

उपाध्यक्ष श्री डिल कुमारी पुनसंग Covid-19 बिशेष अन्तर्क्रिया

Episode 11

गर्ववतीमा कोरोना संक्रमणको जोखिम

Episode 12

कोभिड-१९ सम्बन्धि समाजमा भ्रम

Episode 13

RDT Test सम्बन्धि सूचना

Episode 14

Episode 15

Episode 16

Episode 17

Episode 18

Episode 19

Episode 20

Episode 21

Episode 22

Episode 23

Episode 24

Episode 25

Episode 26

Episode 27

Episode 28

Episode 29

Episode 30

Episode 31

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: