FAQs Complain Problems

गण्डकी प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, संचालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७९ बमोजिम तह बृद्दि गर्ने सम्बन्धी सूचना

आर्थिक वर्ष: