FAQs Complain Problems

व्यक्तिगत घटना दर्ता २०८०-०२-१६ सम्मको विवरण

अनलाइन दर्ता प्रारम्भ भएदेखि बरेङ गाउँपालिकामा व्यक्तिगत घटना दर्ता  जन्म, मृत्यु, बसाइसराइ विवाहको २०८०-०२-१६ सम्मको विवरण २६१६ पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष: