FAQs Complain Problems

प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाँचौ तह, सहायक वा सो सरह पदमा सिफारिस भई आउनुभएका यम बहादुर थापा र कृष्ण प्रसाद रिजाललाई नियुक्ति दिदैं गर्दा