FAQs Complain Problems

समाचार

शैक्षिक सत्र- २०७६ को परीक्षाफल प्रकाशन

बिद्यालयको नाम नतिजा
भृकुटी मा.वि., काफलबोट PDF icon भृकुटी मा.वि..pdf
धनज्योति प्रा.वि., बरेङ गा.पा.-३, नतिजा प्रकाशन PDF icon धनज्योति प्रा.वि..pdf
ज्ञानोदय आधारभुत बिद्यालय, बरेङ-३ PDF icon ज्ञानोदय आ.बि..pdf
हुग्दिशिर प्रा.वि. PDF icon हुग्दिशिर प्रा.वि..pdf
जनज्योति प्रा.वि., हुग्दिशिर मंगलपुर PDF icon जनज्योति प्रा.वि..pdf
श्री प्रगति प्रा.वि., भालुखोला
श्री धुल्लुलिउवा मा.वि. PDF icon dhullu liuwa.pdf
श्री नेपाल बिश्व स्वतन्त्र प्रा.वि., चित्रे PDF icon nepal bishow.pdf
श्री सिर्जना प्रा.वि., बराहकोट PDF icon सिर्जना प्रा.वि.pdf
श्री शारदा मा.वि., किसिमकोट PDF icon Sharada Result.pdf
श्री साग्दी प्रा.वि., बाटाकाचौर साग्दी PDF icon साग्दी प्रा.वि..pdf
बालज्योति प्रा.वि., भालेस्वांरा PDF icon baljyoti pravi bhaleswora.pdf
श्री बालविकास आधारभुत बिद्यालय PDF icon balbikas basic school.pdf
महेन्द्र मा.बि. सुखौरा PDF icon mahendra mavi.pdf
श्री सल्यान सुखौरा मा.वि., सल्यान PDF icon सल्यान सुखौरा मा.वि..pdf
श्री अरनिको प्रा.वि., भण्डारखोला PDF icon araniko pravi.pdf
श्री जनकल्याण प्रा.वि. सुखौरा PDF icon जनकल्याण प्रा.वि.pdf
श्री बालज्योति EBS PDF icon बालज्योति EBS.pdf
श्री शिवालय प्रा.वि PDF icon शिवालय प्रा.वि .pdf
श्री पन्चरत्न प्रा.वि. PDF icon pancharatna pra.vi_.pdf
श्री बराहकोट प्रा.वि. PDF icon बराहकोट प्रा.वि..pdf
श्री शान्ति प्राथमिक विद्यालय PDF icon शान्ति प्रावि.pdf
श्री सरस्वती प्राथमिक विद्यालय,वडा नं.०४ सल्यान PDF icon सरस्वती प्राथमिक विद्यालय वडा नं.०४.pdf
श्री नेपाल आमा प्राथमिक विद्यालय नतिजा प्रकाशन ।।।। PDF icon नेपाल आमा प्राथमिक विद्यालय काउलेचौर.pdf
जनता प्रा.बि. नयाँबजार नतिजा प्रकाशन PDF icon janata prabi.pdf