FAQs Complain Problems

तपाई यस पालिकाको सेवा प्रवाह सम्बन्धी के भन्नु हुन्छ ?

राम्रो
55% (114 votes)
सामान्य
19% (40 votes)
कमजोर
26% (54 votes)
Total votes: 208