FAQs Complain Problems

तपाई यस पालिकाको सेवा प्रवाह सम्बन्धी के भन्नु हुन्छ ?

राम्रो
53% (76 votes)
सामान्य
18% (26 votes)
कमजोर
29% (41 votes)
Total votes: 143