FAQs Complain Problems

तपाई यस पालिकाको सेवा प्रवाह सम्बन्धी के भन्नु हुन्छ ?

राम्रो
58% (47 votes)
सामान्य
12% (10 votes)
कमजोर
30% (24 votes)
Total votes: 81