FAQs Complain Problems

तपाई यस पालिकाको सेवा प्रवाह सम्बन्धी के भन्नु हुन्छ ?

राम्रो
55% (96 votes)
सामान्य
18% (32 votes)
कमजोर
27% (48 votes)
Total votes: 176